Portréty

Portrét není náhodný snímek, ale komponovaný obraz osoby ve statické pozici.